AlteCh www.altechmb.cz

Spojení okna s domem


Illbruck


Úloha moderního okna spočívá především v jeho perfektní těsnosti. Okno jako takové – tedy křídlo v rámu - je těsné dokonale. Tato důležitá vlastnost však může být poměrně snadno „znehodnocena“, pokud dojde k jednoduché, či přímo neodborné, montáži.              

Po vsazení okna do otvoru vzniká mezi okenním rámem a zdí domu spára. Nachází se po celém obvodu okna a může být i několik centimetrů široká. Při jednoduché montáži se tato spára vyplňuje pouze montážní pěnou a dále se začišťuje jen tenkou vrstvou omítky. Pěna je velmi náchylná na vodu, vlhkost a sluneční záření a v důsledku toho dochází k jejím pozvolnému rozpadu. Tento defekt často způsobuje pronikání dešťové vody do spáry a pak dále do interiéru, vznik plísní a promrzání.

Odborná, či správná montáž znamená, že nové okno musí být přirozeně spojené s budovou tak, aby tvořilo jeden celek. Tím se zabrání vzniku spár a trhlin, které má, zcela logicky, na svědomí pohyb stavby a rozpínavost okna vlivem teplotních změn.

Společnost AlteCh v případě objednání spojuje okna s domem osvědčeným 3-stupňovým těsnicím systémem illbruck i3. V rámci systému illbruck i3 montuje okna pomocí špičkových impregnovaných komprimačních pásek illmod Trio+ nebo inteligentních fólií TwinAktiv.

prospekt Illbruck i3

Illbruck

Tzv. chladné rohy se nacházejí v okenním ostění uvnitř místnosti. Jejich prochladnutí je způsobeno netěsností a špatnou tepelnou izolací spáry mezi oknem a zdí domu. Jelikož je teplená izolace překrytá jen tenkou vrstvou omítky, bývá narušována povětrnostními vlivy, nejčastěji deštěm. Izolant časem puchří a tím začne propouštět. Vlivem teplotních rozdílů v místnosti a vlhkostí vzduchu dochází ke srážení na nejchladnějších místech - tedy v rozích.

Plísně v těsné blízkosti oken jsou způsobené kondenzací vodních par na chladných místech. Nejčastějším výskytem plísní jsou rohy v ostění okna. Plísně mohou vznikat i z důvodu zatékání. V obou případech může mít tento jev na svědomí chybějící těsnění mezi oknem a zdí a nefunkční tepelný izolant.

Instalace nového okna jen s použitím montážní pěny není správná. Polyuretanová pěna totiž slouží pouze jako tepelný izolant, neřeší však utěsnění. Tento materiál navíc není odolný vůči vlhkosti a dešti, a už vůbec ne vůči UV záření. Při kontaktu s vodou nasáká a posléze puchří. Tím pochopitelně dochází k jeho totálnímu defektu, způsobující prosakování vody do interiéru a promrzání.

Používání montážní pěny, jako jediného instalačního materiálu, je způsobené jednoduchostí práce s ním a jeho nízkou cenou.

Ukotvení okna do otvoru je naprostá nutnost, díky které okno v budově vůbec drží. Nezajišťuje však přirozené spojení způsobem, který by z okna udělal homogenní součást stavby. Po „syrové“ instalaci okna se po jeho obvodu nachází spára, která navíc neustále pracuje. „Spojení“ tuto spáru trvale odstraňuje.

© 2007-2020 AlteCh Mladá Boleslav, s.r.o.