Profil společnosti

img img

AlteCh Mladá Boleslav patří již řadu let mezi přední české a zrealizovanými zakázkami prověřené dodavatele lehkých obvodových plášťů, vnitřních prosklených konstrukcí a plastových oken a dveří.

Během svého působení na českém trhu datovaného od roku 1995 zrealizoval jak pro přímé investory, tak pro stavební firmy řadu zakázek nejrůznějšího rozsahu, technické náročnosti i charakteru.

Maximální důraz klademe v zájmu klienta a následného procesu realizace na umění naslouchat jeho potřebám a požadavkům, při nalezení optimálního technického řešení a posléze na naplnění a dodržení sjednaných axiomů

kvalita realizovaného díla x sjednaný termín realizace x dohodnutá cena díla

K naplnění kvalitně zrealizovaného díla využíváme systému řízení v souladu s ČSN EN ISO 9001:2001 jehož jsme držitelem od roku 2002.


Sjednané termíny realizace jsme schopni dodržet především díky tomu, že:

  • aktivní obchodní politikou vyhledáváme zakázky vhodné pro personální, technický a technologický potenciál naší firmy
  • klademe důraz na realizaci zakázek vlastními kapacitami
  • v případě potřeby kooperujeme s osvědčenými firmami spolupracujícími dlouhodobě na bázi osobních vztahů
  • nakontrahované zakázky realizujeme z vyzkoušených a zpracovatelsky osvojených a certifikovaných kvalitních evropských renomovaných systémů s propracovanými detaily

Dodržení a naplnění dohodnuté smluvní ceny ve vazbě na daný předmět plnění patří mezi základní stavební kameny filosofie našeho konání v tomto oboru.


cz en


© 2007-2020 AlteCh Mladá Boleslav, s.r.o., všechna práva vyhrazena Topinfo CMS