AlteCh www.altechmb.cz

Potenciál firmy

Motto | Profil společnosti | Identifikační údaje | Potenciál firmy | Doklady

Potencionál je obecně deklarován jako souhrn schopností a celková možnost něco udělat. Co tedy tento obecný pojem znamená konkrétně ve spojení s možnostmi firmy AlteCh?

Zdroje s nimiž je úzce provázán a z nichž je výsledně čerpán mají v naší firmě tyto jmenovatele:

Platí mezi nimi obecné pravidlo, že se navzájem ovlivňují a že výsledný efekt je vždy přímo úměrný nejslabšímu článku tohoto řetězce. Pro udržení stability našeho konání musíme tedy udržovat všechny tři základní zdroje tvořící tuto rovinu ve stabilním a vzájemně kapacitně harmonizovaném vztahu.


Galerie - Personální potenciál

Personální potenciál

jsou všichni naši lidé v obchodě, přípravě, projekci, řízení zakázek, ekonomice, zásobování, výrobě, skladech, dopravě.

Je motor a budoucí základ našeho úspěchu. Tato profese ve které se snoubí stavební i strojní obor tvrdě trestá každou chybu a zaváhání.

Platí tedy, že firma je tak dobrá, jak dobré má lidi a jak využívá a nakládá s individualitou a potenciálem každého z nich.

Galerie - Technický potenciál

Technický potenciál

je soubor know-how z oboru a souvisejících oborů, který firma prostřednictvím svých zaměstnanců absorbovala z dostupných zdrojů a především vlastním vývojem a na základě zkušeností z realizovaných zakázek a používaných vstupních technologií a materiálů dotvořila či vyvinula a implementovala do procesu získání, přípravy a realizace zakázky.

Jako podpůrný prostředek pro efektivitu této činnosti je používán odpovídající hardware a software v nabídkové, projekční, přípravné, výrobní a montážní etapě realizace zakázky.


Galerie - Výrobně-technologický potenciál

Výrobně-technologický potenciál

na odpovídající úrovni je podmínkou pro realizaci zakázek v odpovídající kvalitě a termínech požadovaných zadavateli.

Na základě této skutečnosti je dělení, obrábění a spojování prováděno na CNC strojích poslední generace od renomovaných evropských specializovaných firem zaměřených na produkci strojů pro výrobu plastových oken a dveří a pro výrobu prosklených hliníkových konstrukcí.

K naplnění kvalitně zrealizovaného díla využíváme systém řízení v souladu s ČSN EN ISO 9001:2001 jehož součástí je i vlastní specializovaná doprava výrobků na jednotlivé zakázky.

© 2007-2021 AlteCh Mladá Boleslav, s.r.o.